Имаме удоволствието да ви  поканим на поредното ни събитие  Българо-индийски онлайн бизнес форум  „Възможности за двустранно търговско и инвестиционно сътрудничество“. Бизнес събитието ще се проведе онлайн на 3.12.2020 г. от 10:00 часа и е организирано съвместно от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Конфедерацията на индийската индустрия (CII).

Участие в официалната част ще вземат представители на българските и индийските институции, ангажирани с насърчаване на двустранното търговско-икономическо сътрудничество. Целта на бизнес проявата е да бъдат активизирани търговско-икономическите отношения между България и Индия и да бъдат разкрити нови възможности за търговско и производствено сътрудничество.

Ще имате възможност да осъществите преки контакти с потенциални индийски партньори от следните сектори на икономиката: информационни и комуникационни технологии (ИКТ); възобновяема енергия; автомобилостроене (части и компоненти за автомобили); фармация; хранително-вкусова промишленост; туризъм и филмова индустрия и индийски инвеститори в България. Работен език на срещата  е английски.

В CII членуват над 300 000 индийски компании, от които над 9000 водещи и това я прави най-голямата конфедерация на индустрията в Индия.

България е добре приета страна в Индия и двете страни поддържат традиционно добри търговски отношения. Индия е твърде търсен партньор– една от четирите най-бързо развиващи се икономики в света. Очакванията са индийската икономика да достигне отново до нивата на бизнес активност преди пандемията през първо тримесечие на 2021 г. А относно планираните инвестиции се очаква запазване на нивата през следващите месеци.

Стокообменът на България с Индия в периода януари – юни 2020 г. възлиза на 132,5 млн. щ. д., от които български износ – 52,2 млн. щ. д. Съществуват значителни възможности за доразвиване на двустранните икономически и бизнес контакти. Понастоящем Индия се фокусира и върху технологичния сектор, хардуера и софтуера, бизнес мениджмънта, енергетиката, хранителната промишленост, фармацевтиката.

Желаещите да се включат в събитието следва да се регистрират на следния линк най-късно до 30.11.2020 г. След регистрация всички участници ще получат проект на програма, код за достъп до онлайн платформата, на която ще се проведе форумът и актуален списък на индийските фирми до 2 дни преди събитието. Допълнителна информация бихте могли да получите от Николина Георгиева на тел. 02/940 79 77, имейл адрес: n.georgieva@sme.government.bg или Анна-Мария Куковска на тел. 02/940 79 79, имейл адрес: a.kukovska@sme.government.bg.

Надяваме се вие и колегите ви да участвате във Форума и събитието да допринесе за развиването на бизнеса ви.