Председателят на Индийско-българската бизнес камара д-р Петър Велев проведе среща с г-н Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата. Основна тема на срещата бяха неизползваните възможности за внос на работна ръка от Индия.

Растящата икономика на България е изправена пред недостиг на квалифицирана работна ръка в някои сектори, като напр. строителство, туризъм, фармацевтична промишленост, транспорт и логистика, които ограничават нейния икономически растеж. Съществува отлична възможност между България и Индия да бъде сключено споразумение за партньорство за миграция и мобилност, което да улесни достъпа на граждани от трети страни до българския пазар на труда. До 2025 г. Индия ще разполага с една пета от световното население в трудоспособна възраст. Това прави Индия най-големият доставчик на квалифицирана работна сила в света. Страната се явява една неизползвана възможност и естествен партньор на България по темата за внос на работна ръка. Подобно споразумение би помогнало най-вече на български компании, които търсят квалифицирани работници.

В тази връзка на 27.05.2024 г. от 11:00 ч. в сградата на Българска търговско-промишлена палата /гр. София, ул. „Искър“ №9/, зала А, ет. 1, ще се проведе кръгла маса на тема Неизползваните възможности за внос на работна ръка.

В рамките на работната среща ще бъдат обсъдени възможностите за внос на квалифицирана работна ръка, трудностите, пред които е изправен българският бизнес заради липсата на подходяща работна ръка, както и възможността която стои пред България за подписване на Споразумение за партньорство за миграция и мобилност с Индия.

Желаещите да участват в срещата, могат да заявят предварително своето участие на следния линк, в срок до 25 май 2024 г. /петък/. Участието е безплатно.