На 5 април 2024 г. д-р Петър Велев – Председател на УС на Индийско-българска бизнес камара се срещна с г-жа Сони Дахия – Търговски съветник и втори секретар към Посолството на Индия в България.

На срещата бяха обсъдени перспективите за сътрудничество и подчертана готовността на двете страни за осъществяване на бъдещи взаимни инициативи, в полза на развитието на българо-индийските бизнес отношения.

Г-жа Дахия информира за предложението на Индия за подписване на Споразумение за партньорство за миграция и мобилност с Република България.

Във връзка с рекордния спад на заетостта в България и недостига на работна ръка в много сектори на икономиката, това би позволило организираното придвижване на квалифицирани индийски професионалисти в България, насърчавайки икономическия растеж и за двете нации.

Двете страни се договориха за регулярен обмен на информация от интерес за българските компании.