На 7 май 2024 г. д-р Петър Велев – Председател на УС на Индийско-българска бизнес камара се срещна с г-н Цветан Симеонов – Председател на Управителния съвет на БТПП.

Д-р Велев информира за усилията, които Камарата полага за решаване на въпроса с издаването на визи на индийски граждани и предложението на Индия за подписване на Споразумение за партньорство за миграция и мобилност с Република България. Подобно споразумение би помогнало най-вече на български компании, които търсят квалифицирана работна ръка, както и на индийски компании, които искат да започнат свой бизнес или да инвестират в България. Проектът на Споразумението е предоставен на българското Министерство на външните работи за разглеждане от съответните органи за подписване.

Индия вече е подписала споразумения за партньорство в областта на миграцията и мобилността с няколко европейски държави, включително Франция, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Италия, които улесняват законното и организирано движение на студенти, професионалисти и работници в страните на другите, като същевременно се борят и потискат незаконната миграция и трафик на хора.

Беше договорено организирането и провеждането на среща, на която да бъдат поканени представители както на изпълнителната власт, така и на заинтересованите от решаването на този въпрос бизнеси.